SKŁAD OSOBOWY
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

 


Wpisz fragment numeru telefonu
szukanej osoby:

 

Maksymalna liczba znalezionych osób ograniczona jest do 50-ciu.
W celu aktualizacji danych w elektronicznym składzie osobowym należy skontaktować się z Robertem Lesińskim (tel. 846-6127, e-mail: webmaster@up.poznan.pl)
 
Copyright © Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2012