SKŁAD OSOBOWY
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

 


Wyszukiwanie na podstawie
jednostki, działu, stanowiska, tytułu naukowego

 
Jednostka / Wydział:

Dział / Katedra:

Stanowisko:

Tytuł naukowy:Maksymalna liczba znalezionych osób ograniczona jest do 50-ciu.
W celu aktualizacji danych w elektronicznym składzie osobowym należy skontaktować się z Robertem Lesińskim (tel. 846-6127, e-mail: webmaster@up.poznan.pl)
 
Copyright © Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2012